Natalia Rey – Psicóloga / Psicoterapeuta en Sarria, Lugo